perjantai 9. joulukuuta 2016

Naistenlehtien lukutavasta

Naistenlehdissä on human interest stories, kertomuksia ihmisten elämästä, heidän parisuhteistaan ja laosistaan, elämänvalinnoistaan. Jos niitä lukee objektiivisesti, elämänvalintoja mielessään arvioiden, niin niistä voi saada sosiaalista maailmankuvaa. Mutta ne kertovat uysein siitä, mitä haastateltava on sanonut ja osa ihmisistä kaunistelee itseään tai mustamaalaa muita, niin ettei juttuihin noin vain voi luottaa. Mutta omia elämänvalintojaan voi miettiä. Jos naistenlehti kirjoittaa, että siihen ja siihen kului puoli vuotta, niin miten pitkä aika puoli vuotta on elämässä, mitä siinä ajassa ehtii tapahtua, miten se riippuu iästä tai elämäntilanteesta eli elämän isoista kuvioista esim. opiskeleeko vai onko tietyn tyypin työ tai parisuhde kestänyt kuinka kauan jo, mitkä ovat missäkin elämäntilanteessa hyviä aikaskaaloja miettiä elämäänsä, entä arkeaan, mistä skaalasta onni on lähtöisin, entä kyky ohjata elämänsä tapahtumia, mitä näiden muuttuminen iän myötä kertoo siitä, miten minun pitäisi elää eri tavouin eri ikäkausina, millä aikaskaalalla minkin tyypin ihmiset elävät, esim. maalaavat tai urheilevat, mitä se kertoo siitä,miten heidän kanssaan kannattaisi olla sosiaalinen, tippuvatko kärryiltä, vilistävätkö pois, olisivatko sellaiset piirteet itselle tavoiteltavia esim. muiden puoliensa vuoksi, mitä elä'mässäni haluan tavoitella, minkä tyypin ihminen olen, mitä se kertoo minulle sopivista elämänvalinnoista, mitä minun pitäisi varoa, mihin onneni perustaa, miten kehittyä iän myötä. Yms. Tia vaikka tuo, mitä viime lehdessä oli ekan jutun alussa "Esikoisen odotus on minulle herkkä ja yksityinen asia." Mitkä asiat ovat herkkiä ja yksityisiä, millaista tilaa se niille luo, mitä lapsen odotus vaatii, lapsen kasvumahdollisuudet, lapsen ottaminen perheen osaksi, omien tapojen muuttaminen perheen myötä, entä puolison, miten syntyy hyvä elämä, mitä lapsi tarvitsee kasvaakseen, miten syntyy hyvä suhde, miten lapsi sopii sosiaaliseen ympäristöön laajemmin, entä elämän kuviopihin, mikä on lapselle hyvä tapa olla niiden kanssa, mitä elämänsisältöä minulla on, miten elämänsisältö vaihtelee ihmiseltä toiselle, mitä rajua kaipaan ja mikä sen viehätys on, miten suuri asia lapsi on, miten arjen urautumilta jää tyilaa elämälle, yms.

* * *

(Samaan tapaan voi uskonnollisia kysymyksiä lähestyä mielekkäästi, viisastuen: "Synteimme tähden henkensä hän antoi ja kärsi ristin kuoleman." - Minkä tähden on hyvä tehdä asioita omassa elämässään, entä yhteisössä, muiden joukossa? Mitä mieltä olet siitä, että tehdään syntien tähden? Mikä on todellinen syy, mitkä ovat hyviä syitä, mitä itse valitset? Antoiko hän henkensä omasta tahdostaan vai muiden, olivatko he hyväntahtoisia vai pahantahtoisia ja miksi, mitä hyviä syitä on kuolla, tai jatkaa elämää, millaista on hyvä elämä ja hyvä kuolema, millaisten syiden tähden tulisi isoja asioita tehdä, millaisen maailman haluamme, mitkä elintavat, millaisen yhteisön? Kärsikö hän jonkin taakan, esim. työn tai koulun, tarvittiinko sitä jotakin varten, ottiko hän sen itse tehdäkseen vai oliko se huonojen olosuhteiden tuotosta, miten parantaa olosuhteita, onko se "ristimme", tehtävä työmme? Oliko taakka liian suuri ja kuolema siksi hyvä, huojennus? Jos työ on mennyt pieleen on irrottaminen siitä hyvä lopetus ja myöhemmin voi aloittaa puhtaalta pöydältä. Joululaulu, mitä
toivoisimme joululta?)

* * *
23.8.2017   Naistenlehdistä ei oikein voi saada kunnollista käsitystä siitä, millaisia naiset ovat, sillä naistenlahdet ovat monella tapaa sabotoituja. Ensinnäkin miehet, jotka eivät ymmärrä naisia tai jotka kokevat sukupuolten välillä olevan kilpailun elintilasta, sabotoivat naistenlehtiä tarkoituksellisesti, mm painostamalla ja rahallisesti. Samoin naiset, joita pännii jokin perinteisesti naisten piirre, saattavat inhota tietyntyyppisiä naisia tai naistenlehtiä.
Lisäksi naistenlehdillä on maine lehtinä, joista voisi oppia naisten taitavuutta, ja jotka kenties määrittävät sitä, millaisia naiset ja miehet Suomessa ovat. Niinpä niihin haluavat puuttua ulkomaalaiset, joka painostamalla, korvaamalla haastateltavia ja etenkin kuvia näyttelijöillä, mahdollisesti niin, että juttu tulee korjatuksi kuviltaan toisella ja sen taas ennen painoa onnistuu joku vaihtamaan kuviltaan toisiin. Jne.
Lisäksi naistenlehtien tekemistä hankaloittaa se, että kun niissä käsitellään elämää ja arkea, niin rehelliselle ihmiselle sellaiset jutut olisivat kovin paljastavia, ja niin olisivat taakkana niskassa vuosikaudet, tehden ihmisestä maalitaulun, pilaten yksityisyyden. Kun taas näyttelijälle tai linssiluteelle ne ovat oiva esiintymisen paikka. Niinpä naistenlehdissä eivät esiinny niinkään luonnolliset tavalliset lukijoita kiinnostavat henkilöt vaan näytteleväiset, esiintyväiset, ketkä nyt lehtiin haluavat kovin. Ja se ei siis anna oikeaa kuvaa naisista.
Oikean kuvan naisista saa tavallisissa tekemisissä naispuolisten tuttaviensa kanssa, näkee että naiset kanssa ajattelevat, omaavat taitoja, ovat vain vähemmän kilpailulliseen enemmän viihtyisäksi laittavaan tapaan sosiaalisia, joskin voivat mennä lyttyyn ja nokkia liiaksi.

* * *

10.4.2018  Naistenlehdet eivät ole varsinaisesti harrastelehtiä vaan lukemista
tai esine, jolla näyttää, että harrastaa tällaisiakin juttuja. Niinpä
naistenlehtien lukijat eivät yleensäniinkään ota mallia
naistenlehdestä, jonka tilaajia ovat, vaan lukevat vain tai selaavat
ja pitävät lehteä esillä muiden nähtävillä. Sen sijaan, jos ei lue
jotakin naistenlehteä yleensä, niin joskus sitä selatessaan katsoo
mallia, että aha tällastakin, täytyypä laittaa korvan taakse. Ja
etenkin, jos joku ei lue lähes koskaan mitään naistenlehteä, niin
hänelle on kuitenkin monesti sanottu, että naiset ovat taitavia,
kannattaa ottaa mallia naisista taidoissa, ja niin he etäältä
ihailevat naistenlehtiä ja koettavat oppia niistä paljon, vaikkeivät
perustaisi meikkaamisesta ai naisten jutuista itse, vaan elävät
miesmäisemmän linjaulksen mukaan, joko omasta valinnasta tai ympäristön
mukana, ja kenties ovat miehiä.
Onkohan tämä saatu naistenlehdissä oikein päin?

* * *

5. joulukuuta 2018
Naistenlehdillä on kontroversaali aihe: puolet mahdollisista lukijoista kuuluu itse ko ryhmään tai heidän voi moni ajatella kuuluvan kyseiseen naistyyppiin, ja puolet ei todellakaan kuulu eikä voi kuulua. Niinpä osa lukijoista lukee lehteä kovin omaan itseensä, omiin elämänvalintoihinsa, harrastuksiinsa, sosiaaliseen asemaansa, elämänsisältöönsä, mahdollisiin ammatteihinsa ja elämänkohtalohinsa liittyvänä lehtenä, mitä se ei kuitenkaan kunnolla voi olla, kun puolet lukijoista voi lukea päälluisin puolin vain, röhönaurun kanssa, ulkokohtaisesti, olla koskaan kuulumatta ko ryhmään, miettiä oman ryhmänsä juttuja ja ajatuskulkuja, jotka menevät eri teitä, koska yhteisklunnallinen lokero on erilainen. Nastenlehdet pehmentävät tilannetta vetoamalla parin löytämiseen, seksiin ja lapsiperheisiin: on hyvä, että naisia on olemassa, mutta tästä pehmentämisen tavasta seuraa, ettei naistenlehteä voi lukea nainen kaaan henkilökohtaisena elämänohjeena vaan vain kuvauksena siitä, mityä jotkut muut ovat tehneet, haluaisivat tehdä tai mitä heiltä joku mies toivoo lukevansa esim. miesten työelämään sopivia juttuja. Meikkaaminen on kai samantapainen juttu: on hyvä tietää, että joku on saattanut meikata taitavasti, ja sellainen tieto on kai luontevinta jakaa naistenlehdessä, ja siksi se ei ole matkittava tekeminen, sosiaalinen edesottamus vaan tietämystä' elämän varalla siitä, mitä etenkin joiltakin ulkomaalaisilta voi odottaa, niin ettei pidä sotkea henkilöitä siksi, että joku on meikannut itsensä toista muistuttavajsiu tai erityyppiseksi kuin on, jotenkin hienommaksi, vakuuttavammaksi. Vaatteet myös sopivat kantajalleen kenties, mutteivät kaikille, ja niin käsitöistä voi oppia ja eri ihmistyyppien pukeutumisen mielekkyyksistä, muttei ole kaavaa, joka sopisi vaikkapa kaikille nuorille vaan mm ammattihaaveet on tärkeä ottaa huomioon, ne etäiset rakkaimmat, mitkä tuovat sinulle kehittymisenmahdollisuuksia ja luonteenomaisia piirteitä, vaikket itse sitä huomaisi.
Niastenlehtien olisi kai tarkoitus tuoda hyvää elämää naisille ja naisten tapaan myös muille, mutta ulkokuorikeskeisyys sitä haittaa ja lisäksi naistenlehtiä jotkut haluavat sabotoida ja jotkut taas hyvin henkilökohtaisesrti osallistua, jolloin niiden juutuaines ivnoutuu noihin suuntiin. Hyvää elämää oppisi terveellä tavalla tekemisen yms ohjeistani http://opisuomalaisuus.blogspot.com/2014/03/terveet-elamantavat.html jos niitä jaksaa lukea. Käsityötaidoissa olisi iloa vaatteiden ompelemisen ohjeesta ilman kaavoja, haaveensa oppainaan http://tunteetjatekemisentapa.blogspot.com/2016/03/vaatteiden-ompelemisesta-ilman-kaavoja.html . Jotakin itseluottamusta ehkä saisi taidosta ommella itselleen sopivan tyylinen hame ilman kaavoja http://tunteetjatekemisentapa.blogspot.com/2018/10/ompele-omantyylisesi-helppo-hame-nain.html .

* * *

29.4.2019   Minä sitä, että kun olen nyt muutaman vuoden lukenut MeNaisia, vaikken ehkä joka numeroa,niin siitäei tunnu oppivan naisten tavallisten taitojen hyväntuulista meininkiäja moni perspektiivi on kovin kummallinen ja kun monen naistenlehtiö lukevan naisen elämä ei suju, ei ole onnellista mutta miesten elämät sujuvat, niin ovatkohan lähes kaikki naistenlehtien artikkelit miesten kirjoittamia, kun siihen tuo kyllä näyttäisi sopivan? MeNaisista tuntuu oppivan ruokakeskeisyyttä ja jonkinlaisen näkökulman, että tämä tavallinen arkijärkinen taito oli ihme. Moni mies kai kovin pyrkii naistenlehtien toimittajaksi,ja naistoimittajat kai tuumivat,e ttä miten tätä lehteä kirjoittaa, jos lukijoista iso osa ja aktiivisimmin kantaa ottavat lähes kaikki ovat miehiä ja poikia. Niin sitten kirjoittavat miehet kuin olisivat naisia. Mutta silloin jäävät naisten tavalliset taidot ja naisten perusluonteeseen sovittaminen pois. Mies yrittää kestää, menee syömään, luistaa, tekee suojajärjestelyjä työstä yms. Nainen vaalisi yhteisön elämän hyväksi,pyrkisi onnelliseen viisaaseen elämään, kätevyyteen, taitoon, tuntevuuteen, oman luontonsa mukaiseen elämään.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti